O firmie

Proces nisczenia dokumentów Szanowni Państwo,

Nasza firma od 2000 roku zajmuje się profesjonalnym niszczeniem dokumentów, akt, korespondencji oraz magnetycznych i optycznych nośników informacji. Działalność firmy oparta jest na przepisach wynikających z ustaw:
  • - "o ochronie danych osobowych"
  • - "o ochronie informacji niejawnych"
  • - "o odpadach"

Niszczymy dokumenty na przemysłowych niszczarkach pracujących w trzecim i czwartym stopniu tajności wg normy DIN 32757. Ponosimy odpowiedzialność za przekazane faktycznie do zniszczenia dokumenty potwierdzone certyfikatem zniszczenia.