Oferta

Oferujemy usługę niszczenia dokumentów w zakres której wchodzi:

  • - podpisanie umowy na wykonania usługi niszczenia dokumentów, na podstawie której ponosimy pełną odpowiedzialność w chwili odbioru dokumentów od Klienta,
  • - przekazanie Klientowi worków do których będą pakowane dokumenty oraz ponumerowanych plomb zamykających worki z dokumentami (na życzenie Klienta dokumenty pakujemy do worków i plombujemy),
  • - odebranie worków od Klienta własnym transportem przez naszych pracowników potwierdzone protokółem przekazania i odbioru,
  • - dostarczenie ich do miejsca zniszczenia,
  • - zniszczenie dostarczonych dokumentów,
  • - wydanie Klientowi certyfikatu zniszczenia dokumentów potwierdzone przez komisję nadzorującą niszczenie dokumentów.